U: G: USTVARI NOV RAČUN
OPERATIVA
Marko Golubič
Poveljnik

SPECIALNOSTI

* International Trauma Life Support (ITLS)
* gašenje notranjih požarov modul A
* gašenje notranjih požarov modul B
* delo na višini (prekrivanje streh)
* delo z motorno žago
* član EPV
Miha Elsner
Pomočnik poveljnika za zveze

SPECIALNOSTI

* International Trauma Life Support (ITLS)
* delo s helikopterjem
* delo z motorno žago
* delo na višini (prekrivanje streh)
* član EPV
Peter Gale
Podpoveljnik

SPECIALNOSTI

* gašenje notranjih požarov modul A
* delo na višini (prekrivanje streh)
* delo z motorno žago
Luka Elsner
Pomočnik poveljnika za informatiko

SPECIALNOSTI

* delo na višini (prekrivanje streh)
* delo z motorno žago
* član EPV
Anže Birk
Namestnik poveljnika
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč

SPECIALNOSTI

* delo na višini (prekrivanje streh)
Jaka Birk
Operativec

SPECIALNOSTI
* delo na višini (prekrivanje streh)
* delo z motorno žago
Jure Bitenc
Operativec

SPECIALNOSTI

* delo z motorno žago
* delo na višini (prekrivanje streh)
Leon Oven
Tajnik

SPECIALNOSTI

* delo na višini (prekrivanje streh)
* delo z motorno žago
Lojze Hribar
Glavni strojnik

SPECIALNOSTI

* član EPV
Darko Anžič
Operativec

Primož Galič
Operativec

SPECIALNOSTI

* delo z motorno žago
* gašenje notranjih požarov modul A
* gašenje notranjih požarov modul B
* delo na višini (prekrivanje streh)
Tomaž Anžič
Gospodar

SPECIALNOSTI
* delo z motorno žago
Robert Mohorko
Operativec

Grega Perko
Operativec
Blaž Birk
Pomočnik poveljnika za dihalne aparate

Nejc Moškrič
Pripravnik
Gašper Zupančič
Operativec
Gašper Mrak
Operativec