U: G: USTVARI NOV RAČUN
ZGODOVINA

Po katastrofalnem požaru julija 1920 v Sostrem, ko je pogorelo stanovanjsko in gospodarsko poslopje Francu Juvanu in Strahu, Vidicu pa gospodarsko poslopje, se je v Sostru ustanovila gasilska četa. V tedanjem času ustanoviti gasilsko društvo ni bila preprosta zadeva, saj so morali pobudniki oz. ustanovitelji za obstoj društva jamčiti s svojim imetjem. Tako so se pipčarji (to so bili predvsem mlajši vaški fantje), med drugimi tudi Rafael Matos, Anton Dežman, Jože Omahen, Anton Birk in Andrej Alič, pridružili starejšim vaščanom Jožetu Bitencu, Janezu Gašperšiču, Antonu Gašperšiču, Francu Juvanu, Francu Strahu in Francu Vodniku.

 

Vsi ti so se zbrali na ustanovnem občnem zboru 1.8.1920 in izvolili prvi upravni in nadzorni odbor. Vsak ustanovni član je prispeval v blagajno 100 kron, že na ustanovnem zboru pa so potrdili nakup najnujnejše opreme in ročne brizgalne. Sami prispevki pa niso zadostovali za zastavljene cilje. Dodatno so pridobili še posojilo, ki so ga dali predvsem premožnejši vaščani in gasilci sami. S tako zbranimi sredstvi so že 7.8.1921 kupili ročno brizgalno in najnujnejšo opremo. S tem pa se je pokazal nov problem. Namreč kje shraniti opremo. Začasno je problem rešil Jože Bitenc, ki je na svojem posestvu začasno odstopil staro leseno lopo. Ker pa to ni bila najboljša rešitev, so začeli razmišljati o gradnji gasilskega doma. Problem zemljišča je rešil Franc Juvan, ki je odstopil del svoje parcele ob meji s sosedom Matosom v neposredni bližini sedanjega gasilskega doma.

 

Vaščani, ki so prispevali les, so zgradili prvi gasilski dom, ob njem pa razgledni stolp, ki je bil le malo močnejši (električni) drog. Na vrhu droga je bilo malo udobnejše stojišče za oglednika oz. trobentača, ki je dajal znak za požar. Začetni uspehi pa niso uspavali dejavnosti gasilske čete. Franc Juvan je bil namreč zopet pripravljen odstopiti zemljišče v neposredni bližini lesenega gasilskega doma. Na tem mestu je zrasel najmodernejši zidani vaški gasilski dom. Gasilski dom je bil leta 1942 žal požgan. Na njegovih temeljih pa stoji tudi današnji, le da je nadstropje poravnano.

 

Spodaj so najpomembnejši dogodki v naši zgodovini. Za več slik klikni tukaj.

 

1920 - 1. avgusta je bil sklican ustanovni občni zbor gasilske čete iz Sostra

 

1920 - 7. avgusta je bila kupljena prva ročna brizgalna

 

1931 - 21. junija je bil odprt in blagoslovljen novi gasilski dom

 

1937 - 16.maja je društvo sprejelo novo motorno brizgalno ILO z vozom

 

1941-1945 - 2. svetovna vojna - delovanje društva nekoliko zamre

 

1952 - ustanovljena je Mestna gasilska zveza

 

1955 - v uporabo smo svečano prevzeli orodno vozilo Chevrolet

 

1960 - kupljena nova motorna brizgalna SORA

 

1965 - montirana električna sirena na gasilskem domu

 

1970 - 50. letnica društva in pridobitev novega orodnega vozila TAM 2001

 

1971 - prevzem motorne brizgalne Rosenbauer

 

1972 - pridobitev nove avtocisterne TAM 5000-P

 

1976 - doseženo 7. mesto na državnem prvenstvu Jugoslavije v Makarski

 

1980 - 60. letnica društva in pridobitev novega orodnega vozila TAM 125T-10G

 

1983 - pridobitev nove avtocisterne TAM 170T-14

 

1986 - društvo je pridobilo UKV radio postajo

1990 - 70. letnica društva in pridobitev novega orodnega vozila TAM 80

 

1994 - pridobitev novega terenskega vozila NISSAN z visokotlačno črpalko

 

2001 - kupili smo novo vozilo SCANIA 16/25

 

2009 - kupili smo novo vozilo Mercedes Sprinter 4x4

 

Tako, to so bili nekateri najpomembnejši dogodki v naši zgodovini. Za več slik klikni tukaj.